Aktuálne - V týchto dňoch je škola doma

Milí rodičia, mladší aj starší žiaci, školské brány sú aj u nás v škole zatvorené. Bezpečnejšie a určite aj lepšie je teraz doma, v kruhu najbližšej rodiny. Nie sú to však prázdninové dni, školské vyučovanie je podľa stanovených nariadení prerušené. Preto vás pozývame do domácich izieb, k písaciemu stolu či do kresla opakovať si školské učivá, samoštúdiom spoznať nové záhady prírody a vedy, prečítať si dávno odloženú knihu, pripraviť zadaný projekt...Žiakom sú v týchto dňoch pedagógmi zadávané úlohy cez edupage. Prosíme vás, milí rodičia, v týchto dňoch naši kolegovia, o spoluprácu a podporu využívania digitálnych prostriedkov pri samoštúdiu detí doma. Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu!

Späť