Pomoc a podporné poradenské služby pre školu

V tejto mimoriadnej situácii prerušenia školského vyučovania v školách sa formou podporných poradenských služieb, konzultácií, rozhovorov na vysokej profesijnej, ale najmä ľudskej úrovni zapájajú aj odborní pracovníci z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sídli v Zuzkinom parku v Košiciach. Garantom tejto pomoci a poradenstva je Mgr. Janka Pankuchová, dlhoročná spolupracovníčka so školou. Čítajte viac...


 

 Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

 V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail:

Kontaktný e-mail:pankuchova.centrum@gmail.com  v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situácie a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

 

              PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.  a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

Späť