Pán kaplán Paľko mal pre nás doma pondelkové slovko

Do našej veľkej školy patrí aj školský p. kaplán Paľko Kožuško, ktorého má každý z nás veľmi rád a ktorého každý pozná. Ale aj on nás má veľmi rád a predstavte si, že aj on pozná každého v škole, mladšieho žiačika aj staršieho žiaka, ktorý je pomaly vysoký ako on. V období domáceho učenia sa nám pondelok ráno prihováral napísaným slovkom, ktoré bolo povzbudením do celého týždňa a pripájal aj aktivitky. Počas slávenia Veľkej noci nás prekvapil aj videom. Tak sme p.kaplána aj počuli, aj videli. Ďakujeme, milý p. kaplán Paľko za slová povzbudenia, potešenia a modlitby počas celého obdobia. Fandili sme a lajkovali, ale najmä čerpali zo slov, príbehov, malých milých zamyslení. V časti - ČÍTAJTE VIAC ponúkame záverečné slovko z pondelka - 15. júna 2020. Spoločne v modlitbe zostávame naďalej...

Pán kaplán Paľko a jeho špeciálne pondelkové slovko

 

Pán kaplán Paľko a jeho aktuálne pondelkové slovko na tento týždeň:

 

Milí kamaráti!

Vo svätej zemi sa nachádza Galilejské more a Mŕtve more. Aj jedno aj druhé je napájané riekou Jordán. Galilejské more je vlastne veľké jazero s čerstvou vodou, ktoré umožňuje život všetkým formám vodnej fauny a flóry. Mŕtve more má však takú vysokú koncentráciu soli vo vode, že neumožňuje žiaden život. I jedno i druhé more je napájané tou istou riekou, ako je potom možné, že vody jedného sú životodárne a druhého mŕtve? Odpoveď je jednoduchá. Galilejské more vodu na jednej strane prijíma a na druhej strane vodu i dáva. Mŕtve more vodu iba prijíma.

Prijímanie a dávanie – to nás udržuje nažive. Prijímanie bez dávania vedie k stagnácií a smrti.

Ježiš vysiela svojich apoštolov na misijnú cestu. Ich poslaním je dať to, čo dostali: „Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10, 8)

To, čo sme dostali, nenechať si pre seba. Máme mnoho darov, schopností, talentov a hlavne Božiu lásku, ktorú každý deň prijímame. Dávajme, čo sme dostali. Snažme sa to uskutočňovať aj v tomto týždni.

Kaplán Pavol

Späť