Výborné výsledky našich chemičiek

Počas pandémie niektoré súťaže pokračujú a my opäť máme krásne výsledky v okresnom kole chemickej olympiády vďaka Kajke Kadukovej z 9.A - 1. miesto a Dominike Brillovej z 8.C - 2. miesto. Srdečne im blahoželáme! A ako sa na túto olympiádu pripravovali v tomto období? Čítajte viac ...

Počas školského roka sme sa na olympiádu pripravovali po vyučovaní so sestrou Zuzanou. Po zatvorení škôl som si myslela, že olympiáda už nebude. Avšak, približne desať dní pred dátumom okresného kola chemickej olympiády som sa dozvedela, že sa predsa bude konať, ale dištančnou formou. A tak som sa opäť pustila do učenia. Pomocou aplikácie MS Teams sme sa spolu s Dominikou mohli spojiť so sestrou Zuzanou, aby nám vysvetlila niektoré veci a aby sme si zopakovali to, čo už vieme. Takéto stretnutie sme mali dvakrát. 7.mája prišiel deň D. O 14:00 hod. nám zverejnili úlohy na internete. My sme ich mali vypracovať na papier a potom im naše riešenia odfotiť a poslať. Bolo to celkom namáhavé, keďže sme papiere so zadaniami nemali pred sebou, ale z výsledku sme šťastné. Veľká vďaka preto patrí sestre Zuzane za jej čas, pomoc, ochotu a povzbudenia. :-)

Kajka Kaduková, 9.A

Späť