V závere školského roka

Škola sa v júni zapĺňala postupne, ale vo svojom finále sa 29. júna detský krik naozaj ozýval do celého mesta. Ďakovná sv. omša na sviatok sv. Petra a Pavla bola prejavom vďaky za celý výnimočný šk. rok. V jej závere sme sa silným potleskom rozlúčili so školským p. kaplánom Paľkom a s. Zuzanou. Veľký kľúč od školského kaplánovania si prevzal nový p. kaplán František. Rozlúčkový program deviatakov patril slovám vďaky a úcty a potom už ukážkam ich talentov v podaní tancov, spevu, veselej scénky i premiéry školskej verzie známej skladby SPOLU. Veru, záverečné dni v škole sa niesli v myšlienke - Sme radi, že sa vidíme. Každý iný, všetci spolu...Ako tie balóny, ktoré v závere programu vyleteli zo školského átria do sveta.

Späť