Jesenný pobyt v prírode

Branné cvičenie, ktoré nazývame aj účelové cvičenie, sa v pondelok, 14. septembra naozaj vydarilo. Turistický pochod na Bankov, kam sa vybrali žiaci 2. stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi, bol príjemnou prechádzkou v prírode spojenou s hrami a rozhovormi. Cestou si všímali nielen dopravné značky, ale aj jesennú prírodu, upravené záhradky. Zužitkovali i vedomosti, ktoré získali z teoretickej prípravy. Počas celého dňa nezabúdali ani na bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia. Vďaka Ti, Pane, za ochranu a sprevádzanie.

Späť