Imatrikulácia prvákov

Najstarší žiaci si pre najmladších pripravili slávnostné privítanie. Školský poriadok im zveršovali, aby sa im ľahšie dal zapamätať, preverili si ich znalosti zo sveta zvieracej ríše, hudby, aj to, akí sú zruční. Naozaj sa ukázali vo výbornom svetle. Dostali sladkú odmenu aj osvedčenie. Školský maskot sprevádzal celé podujatie. Milí prváci, vitajte medzi nami!

Späť