Detský čin roka jubiluje

Krásnych dvadsať rokov funguje projekt Detský čin roka a naša škola je súčasťou detskej poroty. Už sa začalo triedne hlasovanie, ktorým žiaci podporia dobrý skutok rovesníkov. Aj počas náročného obdobia mnohí písali príbehy o tom, ako sa im podarilo zachrániť ľudský život, ako pomáhali v rodine, rovesníkom, ľuďom z blízkeho okolia, ale aj prírode. Niektorí dostali dobrý nápad alebo urobili dobrý čin na nete. Samozrejme, v brožúrke nechýba malý veľký čin - Cena Sašky Fischerovej. Pomáhať sa oplatí.

Späť