Odpočinutie večné daj jej, Pane...

Majster slova prichádza bez veľkých slov. Majster slova bez veľkých slov odchádza. Majster slova stojí pred Slovom, čo sa stalo telom, a preto je géniom umenia žiť. Majsterka slova, naša Henika, nenápadne plávala týmto životom a rovnako nenápadne vplávala do vôd života vo večnosti. Nepotrpela si na prejavy pozornosti iných, zato tú svoju pozornosť druhým dávala úplne. Potichu, chodníkom modlitby, služby, bolesti a nadovšetko lásky kráčala k tomu, ktorý dáva životu tvár i tvar. Sme na tej istej ceste. Každý s vlastným batôžtekom radostí i bôľov. A prosíme, Bože, nech raz sme Tvoji, jak ona je už teraz Tvojou. S kresťanskou nádejou Vám oznamujeme, že do domu nášho Nebeského Otca vo štvrtok 15.10.2020 odišla naša drahá kolegyňa a pani učiteľka Henrieta Pustaiová. Odpočinutie večné daj jej, Pane...

 

Majster slova prichádza bez veľkých slov. 
Majster slova bez veľkých slov odchádza. 
Majster slova stojí pred Slovom, čo sa stalo telom, a preto je géniom umenia žiť. 
Majsterka slova, naša Henika, nenápadne plávala týmto životom a rovnako nenápadne vplávala do vôd života vo večnosti. Nepotrpela si na prejavy pozornosti iných, zato tú svoju pozornosť druhým dávala úplne. Potichu, chodníkom modlitby, služby, bolesti a nadovšetko lásky kráčala k tomu, ktorý dáva životu tvár i tvar. 
Sme na tej istej ceste. 
Každý s vlastným batôžtekom radostí i bôľov. 
A prosíme, Bože, nech raz sme Tvoji, jak ona je už teraz Tvojou. 
S kresťanskou nádejou Vám oznamujeme, že do domu nášho Nebeského Otca dnes odišla naša drahá kolegyňa a pani učiteľka Henrieta Pustaiová.
Odpočinutie večné daj jej, Pane...

Späť