Napíš list - poteš srdce

Školský klub detí sa zapojil do aktivity s názvom "Napíš list - poteš srdce" . Organizátorom je Knižnica pre mládež Košice v rámci mesiaca októbra, ktorý je venovaný úcte starším. Deti venovali pri písali starkým milé slová, hádanky, či dokonca vtipy. Nechýbal obrázok pre potešenie.

Späť