Nebeskí svätí

Naši svätí v nebi sa určite tešia.... Tešia sa z našich detí, ktoré prijali výzvu od pani vychovávateliek a pripravili sa na aktivitu s týmto názvom ozaj zodpovedne. Úlohou bolo priniesť si atribút - predmet, ktorý charakterizuje vybraného svätca a porozprávať o ňom. Samozrejme, až potom, ako ostatné deti spoznali svätca podľa tohto atribútu. V siedmom oddelení to zasa vyzeralo úplne inak... Tam si deti vybrali spomedzi mnohých svätých svätého Martina, s ktorým strávili tri dni. Počas nich sa rozprávali o jeho živote, kreslili a vyrábali svätomartinský lampión podľa predlohy v časopise Rebrík. Na záver ich prišiel pozrieť aj školský pán kaplán Ferko, ktorý im porozprával o tom, ako sa v živote priblížiť alebo približovať svätým v nebi.

Späť