Potulky mestom Košice online

Na hodinách dejepisu sa učíme históriu rôznych krajín, ale hlavne našej vlasti - Slovenska. My sme však aj Košičania, alebo bývame v okolí Košíc, a v tomto meste máme tiež svoju školu. Počas života nadobúdame zdravé vlastenectvo a láskou k menšiemu regiónu i zdravý lokálpatriotizmus. Horlivým košickým lokálpatriotom, ktorý o meste vie naozaj veľmi veľa, je jeho sprievodca - „potulkár“, autor turistických príručiek, nedávny Košičan roka - Milan Kolcun. A pretože sa s pánom učiteľom Zachariášom poznajú od vysokoškolských čias, zrodila sa myšlienka, že si za domácim počítačom kamaráti vymenia miesto, nebude klasická vyučovacia hodina, ale netradične „Online Potulky mestom Košice“. 10. decembra sa triedy VIII.A, IX.C a VII.A ocitli virtuálne uprostred mesta s odborníkom na slovo vzatým. Prebehol zaujímavý výklad, padali zvedavé otázky i pohotové odpovede. Žiaci i pán „potulkár“ mali z daného výukového dopoludnia príjemné pocity. V čase pandémie, keď sa naše reálne možnosti pohybu musia obmedzovať, nápad potulovať sa po našom krásnom meste, aspoň prostredníctvom myšlienok a fantázie za pomoci modernej počítačovej techniky, iste mal zmysel.

Späť