Aktuálne

Vážení rodičia, učitelia a žiaci, podľa regionálneho Covid automatu (II stupeň varovania) a na základe usmernení MŠVVaŠ od 3. mája (pondelok) k prezenčnému vyučovaniu žiak ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8 https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021). Vyučovanie bude prebiehať podľa klasického rozvrhu so zaradením všetkých vyučovacích predmetov.

Späť