Prezenčné vyučovanie na 1. stupni

Milí rodičia, učitelia a žiaci, situácia sa zmenila. Na základe nových informácií z MŠVVaŠ vydaných dnes o 14.00 hod. vám oznamujeme, že do konca týždňa (do 5.3.2021 piatok) pokračuje prezenčné vyučovanie a činnosť ŠKD pre všetkých žiakov 1.-4. ročníka našej školy. V týchto dňoch je školská jedáleň v 14 dňovej karanténe, preto obedy pre žiakov nebudú. https://www.sjberke.sk/ Zmena je život. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás.

Každý zamestnanec sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní.
Rovnako sa negatívnym testom nie starším ako 7 dni bude preukazovať aspoň jeden zo zákonných zástupcov žiaka.
Pri vstupe do budovy odovzdajte čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti príloha 11a: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/
Informácie o obedoch nájdete na: http://sjberke.sk

Žiakom a učiteľom z vyšších ročníkov prajeme veľa trpezlivosti a na žiakov prvého stupňa sa veľmi tešíme.


Späť