Hýbme sa spolu

Ponúkame alternatívu TSV v online prostredí každý pondelok, stredu a piatok o 15.00 hod.

30 minút intenzívneho pohybového programu pre deti nájdete na https://www.youtube.com/channel/UCKU4GApebS53TUmTldAxqNg

Späť