Matematický KLOKAN prichádza aj počas pandémie

Milí žiaci, ktorí máte radi matematiku, či radi riešite rôzne úlohy, máme pre vás ponuku zapojiť sa do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, ktorá je určená pre žiakov základných (1. – 9. ročník) a stredných škôl. Táto súťaž má na našej škole už mnohoročnú tradíciu a doteraz prebiehalo prihlasovanie do nej a aj uhrádzanie účastníckeho poplatku prostredníctvom učiteľov matematiky, respektíve prostredníctvom koordinátora súťaže na škole. Nakoľko z dôvodu pandémie spôsobenej vírusom COVID 19, prebieha vyučovanie dištančnou formou, nie je možné vyzbierať peniaze od žiakov a uhradiť účastnícky poplatok spoločne za celú školu. Záujemcovia o účasť v súťaži sa budú musieť tento rok prihlásiť do súťaže i uhradiť poplatok INDIVIDUÁLNE!!!

   Urobiť tak môžu na stránke Matematický klokan, kde je potrebné vyplniť príslušné údaje. ProsímE rodičov, hlavne rodičov mladších žiakov, aby toto prihlasovanie uskutočnili spolu so žiakmi, respektíve žiakov prihlásili oni sami (nakoľko je potrebné starostlivo vyplniť údaje, aby nemohlo dôjsť následne k nedorozumeniu – zle vyplnené meno alebo škola a pod., a navyše je potrebné uhradiť aj účastnícky poplatok).

     Veríme, že ani takýto spôsob prihlasovania vás neodradí od účasti v súťaži. Prihlášku je potrebné vyplniť najneskôr 14. marca 2021!!! Rovnako je potrebné do tohto dátumu aj uhradiť štartovné.

      Samotná súťaž sa uskutoční v termíne 19. – 23. apríla 2021.

Späť