Súťaž Expert geniality show sa bude konať!

Milí žiaci, ubehol už dlhý čas, čo vás vyučujúce matematiky informovali o ponuke súťaže EXPERT Geniality Show (celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl). Žiaľ, pandémia zatvorila školy skôr, ako sa súťaž mohla uskutočniť. Organizátori verili, že žiaci sa vrátia do škôl najneskôr po Vianociach, preto ju nechceli organizovať online z domu. Je však koniec februára, stále sme doma a ďalší vývoj situácie sa nedá spoľahlivo predvídať. Bol preto stanovený nový termín súťaže.

 

Súťaž Expert geniality show sa bude konať

v dňoch 13. a 14. mája 2021.

   Ak v tomto termíne bude naša škola otvorená a žiaci v škole, súťaž prebehne (papierovo alebo online) na pôde školy. Ak žiaci nebudú v škole, budú súťažiť online z domu.

   Keďže sa zmenil termín konania súťaže, organizátori dali možnosť, aby sa mohli prípadne prihlásiť ešte ďalší záujemcovia. Prihlásiť sa a uhradiť štartovné (noví záujemcovia) je potrebné do 12. apríla 2021.

   Pre uľahčenie prihlasovania a úhradu štartovného bude na stránke súťaže (www.sutazexpert.sk) od 15. marca sprístupnené individuálne PRIHLASOVANIE pre žiakov. Rodičia týchto žiakov budú platiť individuálne aj štartovné.

Späť