Pošta pre Teba ...

Napísať list, a takto potešiť či povzbudiť chorých aj zdravotníkov na COVID oddelení, bola jedna z pôstnych výziev, ktorú pre nás pripravili vyučujúci náboženstva. Mnohí žiaci sa s radosťou zapojili. Svoje listy, pozdravy aj veľmi pekné obrázky poslali tým, ktorí sú teraz v prvej línii, ale aj všetkým chorým. Viac vo Fotogalérii ...

Späť