Tvorivo na hodinách geografie

Na hodinách GEO v 5. ročníku bolo veľmi tvorivo. Žiaci robili zaujímavé modely, prezentácie, dokonca aj videá na tému sopky, zemetrasenie, činnosť vody.

Prinášame ukážku z ich tvorby:
https://youtu.be/j40aoaJQB3E

Späť