Poznaj a ži pokračuje v teréne

Šiestaci od 25. apríla 2021 konečne naživo v škole! Hneď v tomto týždni vyrazili na predmete Poznaj a ži spolu s pani učiteľkou Demjanovičovou a pánom učiteľom Zachariášom do ulíc košického centra, aby poznávali pamätihodnosti mesta. V utorok, stredu a štvrtok bolo výborné počasie i nálada kolektívov.

Samozrejme presun bol kvôli bezpečnosti na čerstvom vzduchu, čiže pešo. A s rúškami. Cieľom výprav boli objekty Gréckokatolíckej katedrály a Dominikánskeho kostola. Kvôli bezpečnostným opatreniam žiaci obdivovali cirkevné stavby iba zvonka a mali k tomu krátke sprievodné slovo. Ak sa nepokazí počasie alebo COVID situácia, podobné príjemné akcie budú šiestakov čakať až do konca roka.

Späť