Oslavovali sme online

Slávnosť Nanebovstúpenie Pána sme oslavovali netradične. Svätá omša bola streamovaná zo školskej kaplnky. Žiaci so svojimi triednymi učiteľmi ju sledovali v priamom prenose zo svojich tried. Školský pán kaplán František v príhovore všetkých povzbudil. Vďaka Ti, Pane, za dnešný deň...

Späť