Celoslovenské dvojnásobné striebro

Školský rok sa blíži do finále a vo finále sú aj súťaže, ktoré sa realizovali počas celého školského roka (O škole - Úspechy školy). Bolo to netradičné, keďže prebiehali online, no my môžeme byť hrdí na našich žiakov. Máme radosť zo všetkých úspechov, ktoré súťažiaci získali. V týchto dňoch sa tešíme z dvojnásobného úspechu na celoslovenskom kole biologickej olympiády. Anna Mária Sudzinová a Katarína Marcziová z 8.C sú strieborné. Pripravovali ich pani zástupkyňa Hrebeňárová a pani učiteľka Bačinská. Všetkým učiteľom patrí poďakovanie za prípravu a žiakom za reprezentáciu školy. Nech sa im darí aj naďalej.

Späť