Sme vo finále

A je to tu! V posledný júnový deň sme nastúpili do prázdninového vlaku. Mnohí nevieme, kam nás odvezie, ale určite to bude krásne dobrodružstvo naplnené radostnými stretnutiami, oddychom v lone prírody či s knihou v ruke. Prajeme všetkým žiakom, učiteľom, vychovávateľom, zamestnancom školy aj rodičom pokojné chvíle strávené v kruhu najbližších.

Späť