Po prázdninách opäť v škole

Veru tak! 2. september privítal v škole žiakov aj učiteľov. Najviac sa asi tešili prváci, ktorí zasadli do lavíc po prvýkrát. Všetkých cez školský rozhlas pozdravila pani riaditeľka aj pán kaplán František. Triedne pani učiteľky žiakom odovzdali pokyny a usmernenia. Pane, ochraňuj nás a sprevádzaj počas celého školského roka.

Späť