Opäť sa hlási iBobor

Tento rok prebehlo dňa 6. októbra "tréningové kolo" súťaže. Bolo určené predovšetkým na otestovanie serverov, typov úloh a toho, aby si žiaci zvykli na iný spôsob výberu odpovedí, resp. interaktivity úloh, aký bol doteraz v systéme iBobor.

Do "tréningovho kola" sa zapojilo 276 žiakov z prvého a druhého stupňa. Mali možnosť riešiť úlohy v škole alebo doma. Z nich 179 bolo úspešnými riešiteľmi. Všetkým blahoželáme a tešíme sa na ich vsledky v "súťažnom kole".

Samotná súťaž (po jednotlivých kategóriách) tak, ako to bolo v minulých rokoch, bude prebiehať v termíne 8. - 12. novembra 2021. Dátumy pre jednotlivé kategórie budú upresnené po ukončení vyhodnotenia "tréningového kola".

Späť