Podaj ďalej ponožky

Žiacka školská rada v októbri pripravila zbierku ponožiek pre ľudí bez domova. Do tejto výzvy sa mohli zapojiť všetci. Ako? Darovaním nových ponožiek ľubovoľnej farby a veľkosti. Žiaci oslovili aj svojich priateľov, aby tiež pomohli. Ponožky sa zbierali na vrátnici aj pred školskou kaplnkou. Naozaj sme boli empatickí. Vyzbieralo sa 623 párov ponožiek, ktoré sme odovzdali vincentkám a krásnou zbierkou pomôžeme tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

Späť