Siedmaci na návšteve u svätých

V októbri naši siedmaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi a školským kaplánom Františkom opäť obnovili tradíciu duchovných obnov v Prešove. Téma duchovnej obnovy bola „Svätí v mojom živote“. Každá trieda sa autobusom odviezla ku Kostolu sv. Jozefa do Prešova, kde ich už čakal brat Tomáš, františkán a zakladateľ relikviára, ktorý sa tu nachádza a uchováva relikvie viac ako 430 svätých.

Brat Tomáš porozprával o vzniku relikviára, o tom, aké druhy relikvií existujú, ako sa relikviár postupne rozrastal a pribúdali doň nové relikvie. Odpovedal na mnohé zvedavé otázky a upozornil na to, že pri posledných najnovších relikviách je v jednom rámčeku zrkadlo, ktoré nás má motivovať k zamysleniu sa nad tým, že aj my môžeme vo svojom živote žiť a konať tak, aby sme sa stali svätými. Po prednáške brata Tomáša a prezretí relikvií bola svätá omša, na ktorej všetkých povzbudil duchovným slovkom počas homílie pán kaplán Ferko. Počas svätej omše bola na obetnom stole aj relikvia patróna triedy, ktorú brat Tomáš vybral z relikviára, aby si ju žiaci mohli lepšie prezrieť. Po záverečnom požehnaní a poďakovaní autobus odviezol všetkých späť do Košíc.

Späť