Začíname SABI zber

Milí zberatelia, aj v tomto školskom roku môžete zbierať SABI viečka a nosiť ich zrátané pani koordinátorke tohto projektu, pani asistentke Tothovej alebo triednym učiteľom. Nezabudnite napísať svoje meno a počet kusov. Zbierať budeme až do apríla. Na všetkých, ktorí sa zapoja, čakajú pekné ceny. Nech vám chutia SABI výrobky.

Späť