Šaliansky Maťko online aj prezenčne

Povesť je obľúbený literárny žáner a má aj svojich skalných fanúšikov medzi žiakmi 2. až 7. ročníka. V posledný januárový týždeň pred porotou ukázali svoje recitačné schopnosti 16 recitátori. A ako to dopadlo v jednotlivých kategóriách?

 

1. kategória (2. - 3. ročník)
Lenka Muravská, 3.C - 1. miesto
Daniel Dvorčák , 3.B a Adam Pavlulik, 2.C - 2. miesto
Viktória Huková, 2.A - 3. miesto
2. kategória (4. - 5. ročník)
Elena Figurová, 4.B - 1. miesto
Damián Tverďák, 4.D - 2. miesto
Barbora Gregová, 4.D a Marek Paralič, 4.C - 3. miesto
3. kategória (6. - 7. ročník)
Tereza Tverďáková, 6.A - 1. miesto
Veronika Gburíková, 6.C a Júlia Verebová, 6.A  - 2. miesto
Ida Jandošeková, 6.C a Nela Maticová, 6.A - 3. miesto
Ďakujeme všetkým za účasť a prvým prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole. 

1. kategória (2. - 3. ročník)
Lenka Muravská, 3.C - 1. miesto
Daniel Dvorčák , 3.B a Adam Pavlulik, 2.C - 2. miesto
Viktória Huková, 2.A - 3. miesto
2. kategória (4. - 5. ročník)
Elena Figurová, 4.B - 1. miesto
Damián Tverďák, 4.D - 2. miesto
Barbora Gregová, 4.D a Marek Paralič, 4.C - 3. miesto
3. kategória (6. - 7. ročník)
Tereza Tverďáková, 6.A - 1. miesto
Veronika Gburíková, 6.C a Júlia Verebová, 6.A  - 2. miesto
Ida Jandošeková, 6.C a Nela Maticová, 6.A - 3. miesto


Ďakujeme všetkým za účasť a prvým prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole. 

 

Späť