Školský semafor

Pre nás platí nový Školský semafor (https://www.minedu.sk/data/att/22310.pdf) a Rozhodnutie ministra (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-28-februara-2022/). Podľa týchto dokumentov dochádza k zmenám: • Do domácej izolácie pôjde len pozitívny žiak a žiaci, ktorí prejavujú príznaky ochorenia. Trieda nepôjde do karantény. Žiaci v takejto triede nosia 10 dní rúško. • Žiaci prichádzajúci z izolácie sú povinní 5 dní nosiť respirátor. • Ruší sa nosenie rúšok v triedach, avšak naďalej ostáva nosenie rúšok v spoločných priestoroch školy. • Odporúča sa využívať domáce samotesty a oznámiť použitie prostredníctvom Edupage. • Pred nástupom do školy je potrebné zaslať Oznámenie o bezpríznakovosti.

Späť