Rádio LUMEN privítalo ôsmakov

Mediálna výchova pre ôsmakov bola v utorok – 8. novembra a v piatok 11. novembra 2011 netradičnou. Priestory klasickej triedy vymenili za priestory štúdia rádia LUMEN, aby sa niečo viac dozvedeli o práci redaktora, moderátora či spravodajcu.

Pani redaktorka Mária Čigášová veľmi ochotne porozprávala o práci v rádiu, ale aj o médiách všeobecne. Žiaci jej kládli otázky, ale najzaujímavejšou bola anketa, ktorú si pani redaktorka pripravila pre žiakov. Nemali problém odpovedať na mikrofón. V blízkej budúcnosti si ich odpovede budeme môcť vypočuť v niektorej z relácií. Spoločnosť v rádiu im robili pani učiteľky Bačinská, Pustaiová a Ferková, ktoré tento nový predmet vyučujú. Už teraz sa ôsmaci tešia na návštevu ďalšieho média a ďakujú vedeniu rádia LUMEN za možnosť nahliadnuť do jeho priestorov.

"Každá naša otázka dostala odpoveď." Kika

"Dostali sme aj príležitosť vyskúšať si nahrávanie. Je super počuť svoj hlas." Kamila

Späť