Čerpajme vodu s radosťou

Zhodnotenie prvého polroka, ktoré sa uskutočnilo 8. februára 2012 , sa nieslo v duchu citátu – „Čerpajme vodu s radosťou“. A naozaj bolo z čoho čerpať.

Školský spevácky zbor Ratolesť pod vedením s. Zuzany a pani učiteľky Bačinskej  si pripravil hudobné vystúpenie a roztlieskal celú telocvičňu. Pani riaditeľka zhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok šk. roka 2011/2012 a zboristi najmenších žiakov potešili  „roztlieskavačkami“ a obľúbenou malou Luckou a piesňou k anjeličkovi.
Druhý stupeň privítal na stretnutí aj hostí z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, pána riaditeľa a pani ekonómku. Tí však neprišli sami. Študenti z dramatického krúžku pod vedením p. profesorky Kovalčíkovej vystúpili s dramatickým pásmom v anglickom jazyku.
Mladí nádejní hudobníci – Matej, Dávid, Peťo a Vlado z 8. B, ktorí si založili kapelu JOUNG AVALANCHE (Mladé lavíny), mali premiéru s piesňou  „Skúšam seba nájsť“.  Žiaci z 8. A predstavili nový predmet mediálnu výchovu a čo-to prezradili o plánoch do budúcnosti.
Za deviatakov vystúpila Rebecca z 9. B, aby poďakovala všetkým, ktorí prispeli sumou 470€  na Pamätník pre nenarodené deti.  Pamätník už čoskoro bude stáť v školskom átriu.
Aj počas druhého stretnutia zazneli piesne - „Magnifikat“, „Pevní vo viere“, „Vzdám Ti chválu“, „Keď Boží Syn“.
Pane, vďaka Ti za pomoc a ochranu v I. polroku. Prosíme Ťa, sprevádzaj nás svojím požehnaním aj naďalej .

Späť