Testovanie 9 - 2012

Streda-14.marca 2012 bola pre 58 deviatakov výnimočná. Čakalo ich celoštátne testovanie úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - Testovanie 9 - 2012.

Naštartovali sa sv. omšou, v ktorej ich p. kaplán povzbudil i rozveselil a skúška sa mohla začať. Deviatakom prajeme veľa chuti a elánu do ďalšej prípravy na prijímacie skúšky!

Ďakujeme, Pane, za dary Ducha Svätého!

Späť