Bdenie s Kristom

Pôstne obdobie na našej škole sa už niekoľko rokov spája s nočným bdením. Nie je to obyčajné bdenie, ale Bdenie s Kristom. Nebolo tomu ináč ani tento rok. Zo 16. na 17. marca 2012 noc v škole strávilo okolo sto žiakov. Spoločnosť im robil školský kaplán Marcel, pani katechétka Snopková, s. Zuzana, p. uč. Bačinská, p. uč. Krajkovičová, p. uč. Ferková a p. uč. Kičura. A aké to bolo?

Celý večer sa niesol v duchu motta, ktoré vyhlásil pápež Benedikt XVI.: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom"/Hebr 10,24/.

Večerný program začal svätou omšou v školskej kaplnke, pokračoval krížovou cestou po celej škole. Jednotlivé intermediálne zastavenia a rozjímania pripravili žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Nechýbalo spoločné agape, adorácia, modlitba posvätného ruženca. Súčasťou večerného a nočného programu boli aj iné aktivity a vedomostná súťaž zo Svätého písma.

Ráno Bdenie s Kristom vyvrcholilo svätou omšou a svedectvami učiteľov aj žiakov.

Bol to ďalší nezabudnuteľný večer a noc prežitá v pokoji, dobrej nálade, ale hlavne s Pánom Ježišom a jeho Matkou Máriou.

Vďaka Ti, Pane!

Späť