Boj proti hladu – pomoc Haiti

Už štvrtý rok sa aj spoločenstvo našej školy aktívne zapojilo do celoslovenského projektu Boj proti hladu – Pomoc Haiti. Už štvrtý rok nám nie je ľahostajná chudoba, hlad, bieda, neľahký život detí i dospelých v tejto najchudobnejšej krajine Latinskej Ameriky.

Z počtu jej obyvateľov, vyše 9 miliónov ľudí, trpí chudobou takmer 90% obyvateľstva. Už štvrtý rok sa v školskej kuchynke pečú, balia a za dobrovoľný príspevok 0,50€ ponúkajú voňavé a chutné medovníkové srdcia. Sú symbolom ľudskej lásky, pomoci, spolupatričnosti. V čase od 15. septembra do 10. októbra ich naši školskí dobrovoľníci z radov detí, niektorých pani vychovávateliek i učiteliek ponúkali počas  prestávok žiakom školy. Nezabudlo sa ani na štedrých priateľov školy. Preto sme počas nedieľ navštívili aj Farnosť sv. Gorazda na Terase, Saleziánske stredisko Tri hôrky a farníkov na Kalvárii. Vyzbierané peniaze z celoslovenskej zbierky sú potrebné najmä na zabezpečenie liekov, potravín a po januárovom zemetrasení aj na výstavbu pevnejších obydlí a prístupových ciest. Všetkým dobrovoľníkom, darcom, podporovateľom tohto veľkého diela ďakujeme za slová podpory, štedrosť, pomoc.

Späť