V pôstnom období

"Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom."/Hebr 10,24/ Tento citát zo Svätého písma bol mottom Posolstva sv. Otca Benedikta XVI. na tohtoročné pôstne obdobie. Zaujímavými duchovnými aktivitami sme sa aj my pripojili k tomuto odkazu.

Z pôstnych aktivít:

Čítanie Sv. písma - obľúbený pôstny kalendár s odkazmi na liturgické čítania aj v tomto období spája členov rodín, aby sa zastavili a spoločne čítali Sv. písmo. Do pôstneho kalendára deti zapíšu hlavné posolstvo a tie mladšie nakreslia výstižný obrázok z prečítaného. 

Chcem byť svätý - k duchovnej veľkosti svätcov sa chceme priblížiť konkrétnymi skutkami, ktoré sa snažíme naplniť počas jednotlivých týždňov. V školskej kaplnke na pripravenom paneli s obrazom vzkrieseného Krista pribúdajú nalepené lístočky s konkrétnym svedectvom o vykonanom skutku. 

- Bol som milý k ...

- Zriekol som  sa ... /veci, názoru, času, internetu, televízie, drzosti, lenivosti/

- Obetoval som  sv. omšu za ...

- Pomáhali sme ľuďom v Južnom Sudáne - kúpou tehličky v hodnote 0,20 € na stavbu zdravotného strediska...Spolu sme vyzbierali sumu 352, 51 €. Ďakujeme!

- Pomohol som rodine v núdzi - veľkonočný nákup

Späť