Minimaratón v ŠKD

Dňa 11. októbra 2013, tak ako každý rok, sa v našom Školskom klube detí konal KLUBOVÝ MINIMARATÓN. Na štart sa postavili skoro všetky deti. Najväčšie nadšenie prejavili prváci. Dĺžka trate bola pre každého účastníka rovnaká. Úlohou bolo prebehnúť jedno celé kolo okolo školského ihriska. Osobitne štartovali chlapci i dievčatá. Tí, ktorí sa nemohli zapojiť do behu zo zdravotných dôvodov, statočne povzbudzovali svojich kamarátov. Zvíťazili všetci, pretože dobehli do cieľa a to je dôležité. V cieli si prevzali sladkú odmenu a víťazi aj malú pozornosť. Mená prvých troch víťazov z každej kategórie sú zverejnené na listine víťazov, ktorá je vyvesená na vrátnici školy spolu s fotodokumentáciou.

 Všetkým bežcom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové výkony.

1. ročník

Dievčatá

 

   1. Fodorová Ninka

   2. Lukačková Radka

   3. Vaňová Terezka

 

Chlapci

   1. Ivančo Matej

   2. Guľáš Dávid

   3. Sepeši Peter

2. ročník

Dievčatá

 

   1. Liptáková Zuzana

   2. Štroncer Kiara

   3. Jenčušová Monika

 

Chlapci

   1. Kolarčík Dominik

   2. Tomáš Radovan

   3. Počatko Karol

3. ročník

Dievčatá

 

   1. Kaduková Karolína

   2. Majerníková Mišel

   3. Labaničová Miriam

 

Chlapci

   1. Štefanovič Andrej

   2. Sabolčík Šimon

   3. Maďar Marek

4. ročník

Dievčatá

 

   1. Liptáková Andrea

   2. Sedláková Sofia

   3. Šoltýsová Natália

 

Chlapci

   1. Štec Marián

   2. Hušek Ľubomír

   3. Čuraj Samuel

Späť