Metodický deň pedagógov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy

Na pôde našej školy sa v utorok - 29. októbra 2013 stretli pedagógovia katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Metodický deň bol pre všetkých príležitosťou rozvíjať profesijné i odborné kompetencie, odovzdávať pracovné skúsenosti a povzbudiť sa v práci pedagóga dnešných čias. Pane, ďakujeme Ti za dary múdrosti, poznania a sily počas tohto dňa.

  Metodický deň sa začal slávením sv. omše v Kostole v. Gorazda a spol. za účasti pedagógov, duchovných otcov, školských kaplánov na čele s hlavným celebrantom - Mons. Stanislavom Stolárikom, pomocným biskupom Košickej arcidiecézy. Posilnil nás svojou prítomnosťou i výzvou žiť a nezabúdať na vieru. Spevom nás sprevádzal školský zbor Ratolesť a po uvítacích slovách našej p. riaditeľky sa s prezentáciou Solúnski bratia predstavili ôsmaci Samuel a Matej.

  V škole už nasledovali odborné prednášky v podaní lektorov. Ponuka bola naozaj bohatá - 17 prednášok duchovného, spoločenského a odborného zamerania. Príjemnú pracovnú atmosféru doplnili i diskusie, debaty, priateľské rozhovory.

  Spoločný obed v Spoločenskom pavilóne so záverečným požehnaním od o. biskupa bol záverečnou bodkou pekného a výnimočného dňa.

Späť