Ako sa žije v Keni

Prostredníctvom občianskeho združenia SAVIO sa na šesť mesiacov do Kene na misie dostala aj mladá psychologička, ktorá k nám do školy zavítala 15. februára 2011. Pôsobila tam ako dobrovoľníčka v škole, kde učila vývinovú psychológiu. Počas štyroch vyučovacích hodín nám pútavo rozprávala o živote v tejto krajine.

Stretnutie začalo modlitbou „Otče, náš...“ vo svahilčine. Spievali ju domorodí obyvatelia. Dozvedeli sme sa, že tam žijú veľmi chudobní ľudia, ktorí bývajú vo štvrtiach nazývaných slumy, ale aj boháči bývajúci v krásnych mrakodrapoch. Misionári poskytujú deťom vzdelanie, ošetrujú ich, starajú sa o ne. Na vlastnej koži si vyskúšala, aké je to mať každý deň na raňajky chlieb a maslo a na obed fazuľu, zemiaky alebo ryžu. Napriek chudobe sú tam ľudia veľmi milí a radostní. Svoju radosť prejavujú aj počas sv. omší, kedy tancujú, spievajú a prežívajú ju naplno. Všetkých veľmi zaujali aj zvieratá, najmä slony a žirafy, ktoré sa voľne pohybujú po okolí. Táto beseda v nás zanechala pocit spolupatričnosti a určite aj v tomto roku sa zapojíme do projektu Tehlička, ktorý pripravuje SAVIO.

Späť