Biologičky v kategórii D

Biologická olympiáda - kategória D sa v CVČ Domino konala 15. mája 2014. Reprezentantky školy - Ema Urigová a Michaela Sotáková (7.C) v teoreticko-praktickej časti dokázali, že náročné hodiny príprav sa vyplatili a v štúdiu biológie budú určite pokračovať! Blahoželáme!

    Príprava pod odborným vedením p.uč. Zachariášovej bola náročná a dlhá.  Dievčatá boli veľmi usilovné, vytrvalé a v štúdiu veľmi svedomité. Nezľakli sa ani poroty, ktorá hneď na začiatku oznámila, že tento rok je súťažiacich oveľa viac. Skonštatovala tiež, že súťažné otázky boli v tejto kategórii náročné.

Umiestnenie súťažiacich:

Emka Urigová – 2. miesto

Miška Sotáková – 4. miesto   

                                                   Gratulujeme!

                                                                                      

Späť