Prvý projektový deň v 1.B

„Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.“

Touto modlitbou sme 29. septembra 2014 začali prvý projektový deň v 1.B triede, pretože patrónom triedy je sv. Michal. V tento deň sme so sv. Michalom čítali, počítali, písali, vyrábali krásnych anjelov a vymaľovali krásne obrázky. Spestrili sme si deň súťažnými hrami a,samozrejme, nechýbalo občerstvenie, na ktoré sa všetci tešili. Prváci pracovali ako usilovné motýliky a ukázali, že ďalšie projektové dni zvládnu hravo a s nadšením.

                                                                                                tr. uč. Andrea Hadbavníková

Späť