Duchovné cvičenia pedagógov

Múdrosť života, hodnotu slova, silu na tele i na duši...našli pedagógovia, vychovávatelia a zamestnanci školy na duchovných cvičeniach, ktoré prežili v dňoch 13.-15. novembra 2014 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Don Anton Červeň viedol duchovnú formáciu, trpezlivo počúval osobné vyznania a darom vlastnej osobnosti sprevádzal všetkých.

Z meditácií duchovných cvičení:

Aký zmysel má byť kresťanom?

Ježiš a odvaha

Pane, nauč ma múdrosti srdca

Obrátenie

Ona a on

Budovať dom na pevnom základe

Vstup do Jeruzalema

 

"Pane, prosíme za čisté srdcia, aby sme sa učili milovať, byť pokornými, nebáli sa dobrodružstva, ktoré je dozrievaním v láske spolu s Ježišom."

Späť