Bohatá medailová žatva na krajskom kole

Známa recitátorská súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha ...“ sa v tomto školskom roku konala 8. decembra 2014 v Cirkevnej spojenej škole sv. Cyrila a Metoda v Humennom.

Šiestich recitátorov sprevádzala p. uč. Bednárová a mamička jedného z nich, p. Marková. Do Košíc sa vrátili opäť s novými skúsenosťami, ale aj s diplomami za svoje výkony. Srdečne im blahoželáme!

Maxim Marko, 4.B – 1. miesto (postup do celoslovenského kola)

Sarah Beľanová, 4.C – 2. miesto

Tatiana Jenčušová, 6.C – 3. miesto

Tamara Ondrejková, 6.C – 3. miesto

Samuel Nagy, 9.A – 3. miesto

Späť