Siedmaci na lyžiarskom

Zážitky na snehu a najmä na lyžiach prežili v dňoch 9.-13. februára 2015 naši siedmaci na lyžiarskom kurze v Litmanovej. Sprevádzali ich p. riaditeľka, p.uč. Snopková a duchovne p. kaplán Paľko. Hlavným trénerom a inštruktorom bol p. uč Švec. Pane, ďakujeme za sprevádzanie, ochranu lyžiarov. Domov si doniesli dobrú náladu a športové naladenie!

Späť