Pôstne obdobie

Duchovné aktivity a naše úsilia, rozhodnutia, predsavzatia spájala v pôstnom období ústredná myšlienka...Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu /Ž 40/. Spoločne sme prosili o milosti počas pôstneho obdobia v spoločenstve školy, tried, rodín, ktoré boli založené na pilieroch pôst - modlitba - almužna.

Pôstne aktivity:

1. Pôst - zrieknutie sa  /čas, jedlo, technika.../

2. Modlitba

- svätá omša v školskej kaplnke - téma: Zasvätený život - Blahoslavenstvá

- krížová cesta /streda o 7.30 hod. v školskej kaplnke/

- čítanie zo Svätého Písma /pôstny kalendár/

- príprava na sviatosť zmierenia

3. Almužna - Tehlička - Stredoafrická republika- podpora výstavby školy.Späť