Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijali v piatok - 27. marca 2015 pozvanie starostu Mestskej časti Košice-Západ ocenení pedagógovia škôl, ktoré v jej časti pôsobia. Našu školu reprezentovali p. riaditeľka, p. uč. Fabianová a p. uč. Kaduková. Príjemné spoločenské predpoludnie bolo uznaním životného poslania a práce pedagóga dnešnej školy. Blahoželáme!

Späť