Testovanie 9 2015

V stredu 15. apríla 2015 sa uskutočnilo celoštátne testovanie žiakov deviateho ročníka SR TESTOVANIE 9 2015 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Pane, ďakujeme za ochranu a sprevádzanie. Deviataci, prajeme veľa chuti do učenia, trpezlivosti a zodpovednosti pri ďalšej príprave na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v máji.

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Späť