Projekt Erasmus+ stretnutie v Bielefelde

Dňa 18.3.2015 sa pani riaditeľka spolu s p. vychovávateľkou Brezovou vybrali na 20 hodinovú cestu do Bielefeldu v Nemecku, kde sa konalo ďalšie stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+. Jedným z najzaujímavejších bodov programu bola aj návšteva školy, kde si žiaci v spolupráci s učiteľmi prichystali rôzne prezentácie týkajúce sa poznávania európskych krajín.

     V priateľskom duchu  siedmich európskych krajín – Írska, Švédska, Nemecka, Slovenska, Portugalska, Španielska a Grécka sme spolu strávili zaujímavý čas tvorbou a plánovaním nových nápadov, poznávaním mesta, výmenou skúseností a porovnávaním školských systémov v zahraničí, krátkym výletom do skanzenu, umeleckým popoludním v múzeu. Samozrejme,  nechýbali ani spoločné posedenia pri chutnom jedle.

  Pri žiackych prezentáciách nechýbali ani obrázky a zaujímavosti o Slovensku. Škola má síce nízky počet žiakov, ale zato naozaj vysokú rozmanitosť národností.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a obohatenie v Grécku!

                                                                                                                 Brezová M.

Späť