Milión detí z celého sveta sa 18. októbra modlí ruženec

 

Späť