Slávnostné posvätenie obrazu patrónov školy sv. Cyrila a Metoda

 

Späť