Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Belgický tanec v ŠKD

 

Vystúpenie pre mamky v 10.oddeleni

 

Heľpa - Škola v prírode pre 4.ročník

 

Pre naše mamky

 

Deň Zeme u tretiakov v ŠKD

 

Deň Zeme u prvákov v ŠKD

 

Veľká noc v ŠKD

 

Jarná výzdoba v našej škole

 

Retro deň v ŠKD

 

Z rozprávky do rozprávky v ŠKD

 

Veselé záložky v ŠKD

 

Týždeň spoločenských hier v ŠKD

 

Fašiangy v ŠKD

 

sv. Valentín v ŠKD

 

Oddychové chvíľky v ŠKD

 

Experimentujeme s farbami v ŠKD

 

Telesná výchova na korčuliach - 5.C, 5.D a 6.A

 

Zimná výzdoba v našej škole

 

Telesná výchova na korčuliach - 6.B a 6.C

 

Telesná výchova na korčuliach - 5.A a 5.B

 

Trojkráľové koledovanie

 

Vianočné pečenie medovníkov

 

Vianočné tvorenie v ŠKD

 

Vianočná výzdoba v našej škole

 

Pošta pre seniorov

 

NEBESKÍ PRÍBUZNÍ

 

Sladká pomoc v ŠKD

 

Tvoríme sovičky v ŠKD

 

Najkrajší sen - ocenené práce

 

Karneval svätých v ŠKD

 

Ruský film v škole

 

V tichu a modlitbe...

 

Záložka do knihy spája školy

 

Projekt - Deň priateľstva v 2.ročníku

 

Projekt - Vitamínový deň v 3.ročníku

 

Projekt v 4.ročníku - Vesmír - dielo Božích rúk

 

Projekt - Písmenkový deň v 1.ročníku

 

Misie u nás v škole

 

Deň jablka v ŠKD

 

Siedmaci na návšteve u svätých

 

Napíš list, poteš srdce v ŠKD

 

Jesenné práce detskými očami

 

Zdravé včielky a 7.D

 

Jesenná výzdoba v našej škole

 

Minimaratón ŠKD

 

Pasovanie prvákov do ŠKD

 

Európsky deň jazykov

 

Chodby sa nám rozžiarili

 

Stretnutie so Svätým Otcom Františkom